Select Page

In dit eerste bericht van 2013 ‘wat meer tekst’, hieronder lees je waarom.

Het einde van 2012 was nl. zacht uitgedrukt ‘tweeslachtig’;

Natuurlijk was het ‘mooi’ dat mijn boek uitkwam maar in diezelfde periode hoorden wij dat de moeder van Eveline ‘ongeneeslijk ziek is’.

In mijn boek schrijf ik dat je vanuit je passie, waarden en talenten doelen moet stellen en daar dagelijks met kleine stapjes naar toe moet werken. Daarbij moet je je vooral richten op de zaken die voor jou belangrijk zijn en, alleen, daar je Prioritijd aan geven. In de omstandigheden zoals hierboven beschreven wordt dit echter voor je gedaan en is niet alleen alle tijd en aandacht maar natuurlijk emotie ‘automatisch’ zo goed als alleen daarop gericht.

Daarbij zijn er ook hele mooie, ontroerende momenten geweest in de afgelopen periode maar overheerst verdriet. Dit zorgt er niet alleen voor dat bepaalde zaken ‘blijven liggen’ maar daarnaast dat ‘de drive minder wordt’.

Misschien dat ik daar later nog eens over schrijf maar voor nu is dit meer dan voldoende.

Het boek

Natuurlijk is het leuk dat het boek ‘goed gaat’ maar zaken als boekpresentaties, marketing en communicatie hebben nu dus ‘wat minder prioritijd’. De eerder aangegeven sessies, o.a. in Schagen, Hoorn en Breukelen, worden later ingepland.

De website

In het boek wordt regelmatig naar de website verwezen. De ‘oude’ website had enkele nadelen waardoor we overgestapt zijn naar een nieuw pakket wat beter aansluit bij onze behoeften. Natuurlijk gingen bij de ‘migratie’ enkele zaken ‘minder goed’ maar inmiddels is de site in de lucht. De video’s, opdrachten, mindmaps, tips & trucs enz. zoals beschreven in het boek waren ‘zo goed als klaar’ en worden de komende periode geplaatst.

Het werk

Juli 2011 heb ik ontslag genomen bij ‘de overheid’. Zoals ik beschrijf in mijn boek zijn wij daarna o.a. , na mijn certificering in oktober 2011, als franchisenemer gaan samenwerken met BrainStudio. De trainingen zelf voelen niet als werk maar als een cadeautje wat je samen met de cursisten uitpakt. Het is een feestje om samen een korte reis te maken waarbij ik minstens zo veel kennis en ervaring opdoe als dat ik mag delen. Als je open staat voor verandering in relatie tot de uitdagingen die wij elkaar maar vooral onszelf in alle ‘drukte’ aandoen is het mooi te zien dat ‘open deuren’ in veel gevallen een redding zijn.

Toen wij begonnen met BLD Advies was ons belangrijkste doel vanuit onze passie (zie bovenstaande insteek in alinea 3) kennis en ervaring te delen. Daarbij willen wij onszelf continue blijven ontwikkelen vanuit de grondhouding dat wij iedere dag iets willen leren. De insteek daarbij was dat wij de helft van onze tijd ‘aan het werk zijn’ en de andere helft besteden aan training, coaching, onderzoek, lezingen en workshops.

Uiteindelijk gebeurt alles vanuit hetzelfde gedachtegoed maar is er daarbij een belangrijk verschil. Er is niets mooiers dan mensen inspireren maar dat kan (moet !? 🙂 natuurlijk ook in de praktijk of te wel ‘op de werkvloer’. Door de tijd die in het schrijven van het boek is gaan zitten lag de nadruk op de zaken zoals die hierboven ‘in het tweede deel’ zijn beschreven.

Ik onderken dat ik het, nog steeds, fantastisch vind om voor een groep te staan maar miste het onderdeel uit te maken van een groep en samen aan de slag te gaan met de voorliggende uitdagingen. Daarbij hebben wij in 2012 natuurlijk ook ‘advies opdrachten gedaan maar is het er niet van gekomen een ‘echte’, interim, opdracht op te pakken.

Zoals dat vaker gaat valt op het moment dat hier weer ‘ruimte voor is’ het gewenste puzzelstukje op zijn plaats. Op een zaterdag werd ik gebeld door ‘iemand in mijn netwerk’ met een interim opdracht die op, zeer, korte termijn ingevuld moest worden. De week erna ben ik op gesprek geweest en weer een week later (de laatste week voor de kerstvakantie) aan de slag gegaan.

In de ideale situatie zou 50/50 staan voor 2.5 dag om 2.5 dag, waarbij er natuurlijk alle ruimte is dit voor een periode aan te passen (b.v. in het geval van ‘het schrijven van een boek’ 🙂  ). In dit geval was de wens ‘fulltime’ waarbij we uiteindelijk in onderling overleg op 3 dagen zijn uitgekomen.

De toekomst

Ik schrijf in mijn boek dat wij iedere kerstvakantie samen ‘reflecteren’ op alles wat wij doen. In eerste instantie was dat natuurlijk ook zowel privé als zakelijk maar sinds wij samen BLD Advies zijn gestart is het zakelijke gedeelte logischerwijs ‘zwaarder’ geworden. Daarbij leef ik al heel veel jaar conform het gedachtegoed wat ik beschrijf in mijn boek. Het feit dat er meer tijd in het boek is gaan zitten dan gepland hadden wij eerder opgemerkt, het besluit om de ‘initiële 50/50’ v.w.b. de tijdsbesteding op te pakken nu dit ‘af is’ was een logisch gevolg.

Het mooie van een langere opdracht is dat je zelf weer geconfronteerd wordt met de dynamiek maar ook weerbarstigheid van de praktijk. Bovenvermelde tijdsverdeling is voor ons perfect. Niet alleen vertellen ‘hoe het moet’ maar dit vooral zelf ook ‘voor doen’. In de praktijk mensen motiveren en inspireren waar ik hier vooral zelf ook weer heel veel van leer.

Natuurlijk had ik er voor kunnen kiezen de komende jaren mijn focus, alleen, te richten op schrijven, trainen, lezingen en onderzoek. Ik voel nu echter al dat ik, in die relatief korte periode, de aansluiting met de praktijk wil behouden. Naast het feit dat ik geniet van het ‘echt bezig zijn’ vind ik het minstens zo belangrijk dat ik ‘mijn gedachtegoed’ regelmatig toets aan de praktijk.

BrainStudio

Ook mijn rol binnen BrainStudio hebben wij, in goed overleg met desbetreffende collega’s, ‘bezien’. In de praktijk sluit dit ook weer aan zoals ik dit eerder beschrijf; ik blijf trainen, coachen en adviseren maar ga mij daarnaast meer richten op het onderhouden van bestaande en acquireren van nieuwe, internationale, relaties.  Ook daar weer meer aandacht voor ‘de business’.

Ons gezin

Het is een mooie traditie het jaar te beginnen in een hotelkamer waar wij met zijn 5-en inpassen. Na een paar dagen spelletjes doen, zwemmen, schaatsen en natuurlijk de finale van het darten kijken (!!?? 🙂   ) zijn we inmiddels allemaal weer enkele weken ‘aan het werk’ en dat bevalt goed!