Select Page

Welkomoud (weggooien dus!!)

op deze website wil ik graag mijn kennis en ervaring  delen.
(vanuit de gedachte “kennis is macht en macht moet je delen”)

Daarnaast plaats ik hier informatie over/links naar andere persoonlijke interesses.

Voor mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar”maatregelen om als individu op een goede, gezonde wijze om te gaan met Information Overload”, de resultaten staan hier.

Voor dit onderzoek heb ik o.a. een enquête opgesteld. Deze is nog steeds online beschikbaar en staat hier. (ik heb mijn studie eind 2009 afgerond maar neem de latere resultaten mee in mijn vervolgonderzoek.)
Alvast bedankt voor het invullen, ik houd je graag op de hoogte van de resultaten !

Meer informatie over de enquête vindt je op een post van lifehacking.nl en een op werken2.0. Een interview met “het nieuwe werken blog” staat hier.
Op 8 juni 2010 heb ik de resultaten van mijn onderzoek gepresenteerd op Lifehacking.nl. Meer informatie over deze dag, en over Lifehacking Academy, vindt je hier.