Select Page

Onderzoek tijdstip naar bed gaan en opstaan (Münchener Chronotype Vragenlijst)

Mensen verschillen in hun dagelijkse gewoonten al naar gelang hun “chronotype”.

Een voorbeeld hiervan is het tijdstip waarop je naar bed gaat en opstaat.

Onderstaand onderzoek is gericht op het vinden van biologische mechanismen achter het fenomeen van verschillende “chronotypes”.

Met andere woorden: waarom gaat de één heel vroeg naar bed en de ander heel laat?

Muenchener Chronotype Vragenlijst