Select Page

MindMapping (vanuit thesisdocument)

MindMapping is een manier om creatief over projecten en onderwerpen na te denken en de informatie die hierbij betrokken is op een geordende, overzichtelijke wijze te structureren en ordenen. Voor mij persoonlijk werkt dit zeer goed.

Oorspronkelijk bedacht door Tony Buzan, een Britse wetenschapper die onderzoek doet naar hersenfuncties, wordt in een Mindmap het kernidee in het midden weergegeven waarna de associaties daar min of meer vrijelijk omheen gezet worden. Het principe van de Mindmap is gebaseerd op de werking van ons brein; de sterke kanten van beide hersenhelften worden bij het opstellen van een Mindmap gebruikt:

De linkerhelft omdat deze gericht is op woorden, analyse en helderheid en de rechterhelft omdat deze focust op beelden, synthese en kleur. Door gebruik te maken van een Mindmap levert de betrokken informatie meer rendement op; zowel in het creëren van overzicht als bij het onthouden dan wel vastleggen van informatie.

Mindmaps zijn o.a. zeer goed toepasbaar voor brainstormsessies waarbij het doel “zoveel mogelijk ideeën creëren” is. Hierbij gaat het in eerste instantie vooral om de kwantiteit van de ideeën, die allemaal genoteerd worden, en niet om de kwaliteit.

Ideeën die in eerste instantie absurd lijken kunnen later, in combinatie met andere ideeën van grote waarde blijken.

MindMapping is een zeer breinvriendelijke notatietechniek om beter en sneller informatie op te nemen, te begrijpen, te doorgronden en te onthouden. MindMapping is bij uitstek geschikt om ideeën en informatie op te stellen, uit te werken en te vertalen naar actie. De techniek sluit perfect aan bij de natuurlijke werking van het geheugen en de werking van het menselijke brein.

Naast de gebruikelijke manier van schrijven en noteren maakt MindMapping gebruik van associatie, beeld, symboliek, kleur, compositie en ruimte. Door deze combinatie worden beide hersenhelften gebruikt waardoor een individu vollediger en creatiever kan nadenken.

Doordat je met MindMapping veel minder tekst nodig hebt maakt deze techniek het mogelijk spectaculaire tijdswinst te boeken bij het doorgronden, onthouden en opnemen van informatie.