Select Page

Juli 2021: Mt. Ventoux

Schotland alternatieven 2021

Nu het VK nog steeds op slot zit op zoek naar alternatieven voor ‘bagging Munro’s’ bij een ‘oude liefde’
(zie daarvoor dit verslag) uitgekomen.

Belangrijk verschil: dit keer wandelen in plaats van fietsen.

De top van de Mt. Ventoux is te zien tussen de 2e en 3e cypres (van links).